TOHUMDAN SOFRAYA

Buğday başaklarına ev sahipliği yapacak tarla sürülür,
tohumlar için hazır hale getirilir.

1

Sürülen tarlaya
buğday tohumları ekilir.

2

Tohumlar, güneşle suyla buluşur, başak olur.
Başaklar yeşerir, sararır, olgunlaşır.

3

Makineler ile buğdaylar hasat edilir, en kaliteli, en zengin
buğdaylar seçilir.

4

Seçilen buğdaylar öğütülerek un
haline getirilir.

5

Un, ekmek olabilmek için diğer bileşenlerle buluşur.
Bunlar tuz, maya ve sudur.

6

Tüm bileşenler yoğrulur,
hamur haline getirilir.

7

Hamur, fırına girmeden önce bir süre dinlendirilir,
kabarır, şekil alır.

8

Hamur fırında pişmeye
bırakılır.

9

Fırına hamur olarak giren onca emek,
ekmek olarak çıkarılır.

10

Ekmek, sofranın baş köşesindeki
vazgeçilmez yerini alır.

11